STT Trường nhật bản Địa điểm Học phí Kỳ nhập học Thời gian nộp hồ sơ
1 TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO - HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ TOKYO - Japanese Language School Of The Tokyo Foreign Language Academy - TNG TOKYO 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SUNSHINE - SUNSHINE COLLEGE - tại TOKYO - Học bổng khóa tiếng nhật 6 tháng TOKYO 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
3 TRƯỜNG NHẬT NGỮ ASUKA - ASUKA LANGUAGE SCHOOL - tại tỉnh Oita OITA 540,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
4 TRƯỜNG NHẬT NGỮ NAGASAKI - NAGASAKI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL - Học bổng khóa tiếng nhật 6 tháng tại Nagasaki NAGASAKI 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
5 TRƯỜNG NHẬT NGỮ KOBE - HỌC VIỆN NGÔN NGỮ GIÁO DỤC KOBE - Kobe Foreign Language Education Academy KOBE 582,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
6 TRƯỜNG NHẬT NGỮ KYUSHU - HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ KYUSHU - Kyushu Foreign Language Academy ở Fukuoka FUKUOKA 630,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
7 TRƯỜNG NHẬT NGỮ ANABUKI - ANABUKI COLLEGE JAPANESE- TỈNH KAGAWA KAGAWA 540,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
8 TRƯỜNG NHẬT NGỮ NAGOYA - CAO ĐẲNG GIÁO DỤC NAGOYA - NAGOYA ACADEMY OF EDUCATION - Học bổng khóa tiếng nhật 6 tháng NAGOYA 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
9 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ LIÊN KẾT TUYỂN SINH NHẬT BẢN Xem từng trường Tháng 1,4,7,10 Trước kỳ nhập học 5 tháng
10 TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO OJ I – TOKYO OJI FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE ở TOKYO TOKYO 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Trước kỳ nhập học 5 tháng
11 TRƯỜNG NHẬT NGỮ OJ I – OJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE ở SAITAMA SAITAMA 580,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Trước kỳ nhập học 5 tháng
12 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KOKORO - KOKORO COLLEGE - Học bổng điều dưỡng NAGASAKI 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
13 TRƯỜNG NHẬT NGỮ SHIN-A - HỌC VIỆN QUỐC TẾ SHIN-A - SHIN-A INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL ở tại OSAKA OSAKA 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Trước kỳ nhập học 5 tháng
14 TRƯỜNG NHẬT NGỮ KANSAI - HỌC VIỆN QUỐC TẾ KASAI - KANSAI KOKUSAI GAKUIN ở tại OSAKA OSAKA 600,000 yên/ năm Tháng ,4,10 Trước Kỳ nhập học 5 tháng
15 TRƯỜNG NHẬT NGỮ ASAHI - HỌC VIỆN QUỐC TẾ ASAHI - TOKYO INTERNATIONAL ASAHI INSTITUTE ở tại TOKYO TOKYO 56,7600 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
16 TRƯỜNG NHẬT NGỮ ASHIYA - ASHIYA KOKUSAI GAKUIN - OSAKA - Học bổng tiếng Nhật kỳ 4/2019 OSAKA 600,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
17 TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO WORLD - TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL - tại TOKYO - Học bổng tiếng nhật kỳ 4/2019 TOKYO 648,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
18 TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOPA21 ST CENTURY - TOPA21st CENTURY LANGUAGE SCHOOL - TOKYO - Học bổng tiếng Nhật kỳ 4/2019 TOKYO 620,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
19 TRƯỜNG NHẬT NGỮ URAWA - SAITAMA (TOKYO) - URAWA INTERNATIONAL CENTER - ở Saitama (TOKYO) SAITAMA 570,000 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Nộp trước Kỳ nhập học 5 tháng
20 TRƯỜNG NHẬT NGỮ SENDAI - SENDAI LANGUAGE SCHOOL - Học bổng khóa tiếng nhật 6 tháng kỳ 4/2019 SENDAI - MIYAGI 567,500 yên/ năm Tháng 1,4,7,10 Trước kỳ nhập học 5 tháng
21 TRƯỜNG NHẬT NGỮ FLA - FLA SCHOOL - Chi tiêu 1 học bổng toàn phần và 3 học bổng bán phần kỳ 4/2019 Liên hệ 128.000 Yên/tháng Các ngày trong tuần trừ chủ nhật Liên hệ

Tư vấn chọn Trường: Hải Linh

096-1115111

Tư Vấn Tổng Quát: Nguyễn Hải

0979-696-693

nothing